Pages

Subscribe:

2013/07/25

幸福(一)


                                                                    Photo by ghettojack

幸福, 是生活點點滴滴的累積;
常常讓腦袋放空,把抓住手裡的東西放下,才有空間放幸福進來。
幸福, 是找到自己的路,又能幫別人開路;
真正的富裕,不是誰擁有的多,而是誰需要的少。
而我感覺最平凡、最真實的幸福是: 吃得飽、睡得好、沒煩惱; 孩子能歡笑成長!