Pages

Subscribe:

2013/10/12

嚴長壽的公益平台


                                                                                                   Photo by prperold

看了嚴先生公益平台的故事書,了解他透過民宿,建構在地經濟,解決花東社會問題,實踐了[社會企業]的理想。而他的[公益平台基金會]儼然就是孕育社會企業的航空母艦。同時也看到自己理想的[綠園],已在他手中實現,令我佩服!